/kurumlar/toprakkale.gov.tr/dokumanlar/MAL%20M%C3%9CD%C3%9CRL%C3%9C%C4%9E%C3%9C/il%20%C3%B6zel%20idare%20%C4%B1lan.doc
 
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
KONUT SATIŞ İLANI
 
       Aşağıda niteliği belirtilen, Osmaniye İl Özel İdaresine ait, Tapunun 49 ada 238 parsel 1.022,00m2 taşınmaz üzerinde, Merkez Esenevler (Alibeyli) Mahallesi Hasan ÇENET Caddesi Berker Ap.B-Blokta bulunan  toplan 8 adet bağımsız bölümden oluşan kat irtifaklı dair/konut satılacaktır.
KONUT LİSTESİ
 
 
 Sıra  No
Blok No
 Kat No
Daire No
Alan
(m²)
Ortak Paylı Arsa Alanı
Oda Sayısı
Banyo Sayısı
Balkon Sayısı
Niteliği
  Muhammen Bedeli TL
 
Geçiçi Teminat % 3
İhale tarih ve saati
1
B
2
2
130
20/810
3+1
1
2
Daire
102.500,00
3.075,00
07.02.2018
15:10
2
B
2
3
130
20/810
3+1
1
2
Daire
95.000,00
2.850,00
07.02.2018
15:15
3
B
3
6
130
20/810
3+1
1
2
Daire
103.250,00
3.100,00
07.02.2018
15:20
4
B
3
7
130
20/810
3+1
1
2
Daire
95.750,00
2.872,50
07.02.2018
15:25
5
B
5
15
130
20/810
3+1
1
2
Daire
102.500,00
3.075,00
07.02.2018
15:30
6
B
6
18
130
20/810
3+1
1
2
Daire
93.750,00
2.812,50
07.02.2018
15:35
7
B
7
22
130
20/810
3+1
1
2
Daire
91.250,00
2.737,50
07.02.2018
15:40
8
B
10
34
130
20/810
3+1
1
2
Daire
85.000,00
2.550,00
07.02.2018
15:45
 
İhale dosyası İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhaleye gireceklerin 50,00 TL bedel karşılığında şartname alması zorunludur.
 
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF Usulü ile 07.02.2018 tarihinde saat 15.10’ da ilan sırasına göre İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda ihalesi yapılacaktır.
İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler:
Sahıslar:
a)Dilekçe ve yer görme belgesi b) Şartname satın alındığına dair makbuz c) Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, (%3)  d) İkametgâh İlmühaberi, e)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
Tüzel kişiler:
     a) Şahıslardan istenen (a),(b) ve (c) fıkralarında istenen belgeler b) Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınmış vergi kimlik numarası c) Ticaret sicil kaydı  d) Şirket adına katılanların yetki belgesi ve noter tasdikli imza sürgüsü
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyet İlan olunur.