İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ UÇUŞLARININ DÜZENLENMESİ
( İHA, DRONE )
            Amaç
 
            Madde 1- Osmaniye ili Toprakkale ilçesi sınırları içerisinde kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü İnsansız Hava Araçlarının (İHA, Drene) nerelerde uçurulmasının yasak ve nerelerde izin alınarak uçurulabileceğinin belirlenmesini amaçlanmıştır.
 
            Kapsam
 
            Madde 2- Osmaniye ili Toprakkale ilçesi genelinde tüm meskun mahal üzerinde her türlü İnsansız Hava Araçlarının (İHA, Drone) kullanacak ve uçuracak olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörü kapsar.
 
            Yasal Dayanak
 
            Madde 3-5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi,
                            5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun,
                            2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu,
                 2920 Sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan 22.02.2016 tarihli İnsansız Hava Araçları Sistemi      
                 Talimatı.
 
            Tanımlar
 
            Madde 4- İnsansız Hava Aracı (İHA,Drone) aerodinamik kuvvetler aracılığıyla sürekli uçuş yapabilme sistemine sahip olan ve uzaktan kumanda ile kontrol edilerek uçurulan hava araçlarıdır.
 
            Genel Esaslar
 
            Madde 5- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Talimatı ile, İHA’lar azami kalkış ağırlıkları referans alınmak suretiyle 4 ayrı sınıfa ayrılmış olup, 25 kg.’a kadar ( İHA 0 ve İHA 1) sınıfı İHA’ların uçuşu ile ilgili yasaklanacak olan yer ve zamanlar, 18. Madde kapsamı dışında mahallin en büyük Mülki İdare Amirinin takdirine bırakılmıştır.
 
            Buna göre;
 
 1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Araçları Sistemleri Talimatı, Uçuşa Yasak Bölgeler başlığı altındaki 18. Maddede risk analizi yapılmadan ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin alınmadan İHA ile uçuş yapılması yasak olan sahalar aşağıda belirtilmiştir.
 
 1.  İrtifaya bağlı olmaksızın havalimanlarında, en yakın bulunan pistin kenarında 5 NM (9 km) mesafeden daha yakın sahada,
 
 1.  İrtifaya bağlı olmaksızın seyrüsefer yardımcı cihazları, heliport, heliped, hava parkı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanmış olan denize/iniş kalkış alanları, vb. merkez dahil olmak üzere 5 NM (9 km) yarıçaplı sahada,
 
 1.  İrtifaya bağlı olmaksızın kalabalık bölgeler üzerinde,
 
            ç)   Türkiye AIP’si ENR 5.1 bölümünde yer alan “Yasak, Tehditli ve Tehlikeli Sahalar” da,
 
 1.  Askeri binalar ve tesisler, cezaevi, akaryakıt depoları ve istasyonları, silah/fişek fabrika ve depoları gibi kritik yapı, tesis ve varlıkların çevresinde,
           
 1.  NOTAM ile ilan edilen sahalar,
 
 
 1. Kaymakamlığımızca İHA ve Drone ile uçuş yapılması yasak olan yerler aşağıda belirtilmiştir.
 
 1. Toprakkale Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, 25. Mühimmat Bölük Komutanlığı, Belediye Başkanlığı binası, Belediyeye bağlı bina ve tesisler, Tren Garı, Demir Yolları, Su Depoları, Elektrik Trafoları, Türk Telekom Müdürlüğü binaları, ilçe sınırları içerisinden geçen otoyollar, bağlantı ve kavşaklar, şehirler arası otobüs terminali,
 
 1. Kaymakamlık Konutu, Hükümet Konağı Lojmanları,    
Kaymakamlık tarafından izin verilmiş olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin yapılacağı alanlar, toplanma yerleri, güzergâhlar, açık ve kapalı spor müsabakası yapılan yerler,
 
 1. Yukarıda belirtilen yerlerin dışında, ilçe genelinde meskûn mahaller üzerinde 22.02.2016 tarihli İnsansız Hava Araçlarının uçurulmasına ilişkin bölümdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla 48 saat önceden mahallin en büyük mülki idare amirinden izin alınıp Emniyet Müdürlüğüne/Jandarma Komutanlığına bilgi verildikten sonra, İHA, Drone kullanabileceklerdir.
 
 1. 5’inci Maddenin 1’inci ve 2’nci fıkralarında sayılan bölgeler dışında kalan yerlerde, mülki amirliğe başvuruda bulunarak sınırlı yer ve zaman diliminde İnsansız Hava Aracı kullanılabilir. İnsansız Hava Aracı uçurulmasına izin verilmesi durumunda, İHA Sistemleri Talimatının 19’uncu maddesinde yer alan uçuş şartları ve alan gerekliliklerine uyulacaktır.
 
 1. Amatör ve sportif amaçlı İHA ve Drone kullanıcıları, Toprakkale ilçe merkezi sınırları içerisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Drone uçurmak için gün ve süre belirtmek suretiyle Kaymakamlığımıza başvuruda bulunacak ve izin verilmesine müteakip 37°2'54.12°K - 36°9'24.86°D koordinatlarında bulunan Çamlık Evler Mahallesinden başlamak üzeri Yağankaş Mevki istikametinde bulunan mera alan içerisinde faaliyetlerini icra edebileceklerdir.
 
İlan
 
Madde 6- İHA ve Drone’lerin nerelerde uçurulmasının yasak ve nerelerde izin alınarak uçurulabileceği hakkında Kaymakamlığımız tarafından çıkartılan emir mutat vasıtalar ile duyurulacaktır. 
 
            Cezai Müeyyideler
 
            Madde 7- Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 5442 sayılı İl İdare Kanununun 11/C ve 66. Madde hükümleri gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.
 
            Yürürlük
 
            Madde 8- Bu emir yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
            Yürütme
 
            Madde 9- Bu emir hükümlerini Toprakkale Kaymakamı yürütür.
           
 
O L U R
 
…/06/2017
 
Muammer BALCI
Kaymakam V.
 
 
…/06/2017 Br.Me.Pol.Me.                  : F. GÜLLÜ
…/06/2017 İlçe Emn.A.V.Kom.Yrd.  : Z.MARAŞLIOĞLU
 
 
Fatih Sultan Mehmet Mah. Atatürk Cad. No:128 TOPRAKKALE                                                      Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: F. GÜLLÜ
Tel: 0 328 633 24 71   Fax : 633 26 44      GSM: 0 505 318 80 57                                                        e-posta:  toprakkale@egm.gov.tr